Priser

Nogle priser er faste sygesikringshonorarer. Andre varierer fra tand til tand.

Du kan altid få et overslag på behandlingens pris, uanset behandlingens størrelse.

Se i øvrigt sundhed.dk.

Derudover er der tilskud fra sygeforsikringen Danmark, som vi dagligt afregner med elektronisk.